Dövme'nin Tarihçesi
Dövme
Dövme” (Samoaca Tatau”) kelimesine ait ilk yazılı belge (1769) Cook’un “Endeavour” adlı gemisinde bulunan doğabilimci Joseph Banks’a aittir.
Dövme dünya çapında yüzyıllardır uygulanmaktadır.Japonya’da yaşayan yerliler gelenek olarak yüzlerine dövme yaptırmışlardır. Günümüzde Kuzey Afrika’da, Yeni Zelanda’da ve Türkiye’nin doğu kesiminde bazı insanların yüzlerinde dövmeler bulunmaktadır.

Etimoloji
OED tarafından verilen bilgilere göre, dövme  (tattoo) kelimesi “tatau” kelimesinden gelmektedir.Daha sonra İngilizcenin fonetik yapısına göre değişmiş ve “tattoo” halini almıştır.

Tarihçe
Dövme cilalı taş devrine kadar bir Avrasya uygulaması olmuştur.M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış olan Ötzi ‘nin vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 57 adet dövme bulunmaktadır.İlginç olan bu dövmelerin akupunktur tedavisi açısından önem arzeden noktalar üzerinde veya çok yakınında bulunmasıdır.
Hıristiyanlık öncesinde Alman,Kelt ve diğer Kuzey Avrupa kavimlerinde de dövme sıklıkla görülmektedir.Japonya’da ise dövmenin tarihi Paleolitik döneme dayanmaktadır.Diğer çeşitli kültürler ise yaraları ve kesikleri küllerle ovmak ya da deriye iğne batırarak boya zerk etmek gibi örneklendirilebilecek dövme geleneklerine sahiptirler.
Günümüz Batı Dünyası’nda yapılan dövmenin kökeni 18.yy’da Polinezyalı kaşifler tarafından keşfedilmiş ve Avrupalı denizciler arasında popüler hale gelmiştir.Daha sonra Batı toplumlarına yayılmıştır.

Amaçları
Dekoratif ve manevi (ruhani) kullanımları
Dövmelerin sembolleri ve etkileri farklı kültür ve mekanlara göre çeşitlilik gösterir.Mesela, kişilerin akrabaları hatta hiç alakaları olmayan bir kişi hakkındaki düşüncelerini sembolize edebilirler. Günümüzde ise insanlar dövmeyi kozmetik,dini veya belli gruplara olan bağlarını ifade etmek amacıyla yaptırmaktadırlar.

Dövme, dekoratif ya da çeşitli nedenlerle pigmentleri değiştirmek amacıyla alt deriye kalıcı mürekkep zerk etmek yoluyla yapılan bir işarettir.İnsanlara ait dövmeler vücuda dekoratif bir görünüm kazandırırken, hayvanlar üzerindeki dövmeler damgalama amaçlıdırlar.