Body Piercing'in Tarihçesi
Piercing
Piercing, vücudun belirli bir bölümünü bir mücevher ya da takı takmak için delme ya da kesme işlemidir. Her ne kadar piercing uygulamalarının tarihi çok net olmasa da, eski çağlardan bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde her iki cinse ait insanlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir.Tarihi belgeler ve mezar kalıntıları incelendiğinde özellikle dudak ve kaş piercinglerinin geçmişte oldukça yaygın bir şekilde uygulandığı anlaşılmaktadır.Burun piercinginin tarihi M.Ö.1500'lere kadar uzanırken, dudak ve dil piercinglerinin Afrika ve Amerika kabilelerinde kullanıldığı belirlenmiştir.Ayrıca göğüsucu ve cinsel organ piercingleri de çeşitli kültürler tarafından uygulanmıştır.Göbek deliği piercinginin tarihi ise çok net değildir.
Piercing yaptırmanın çeşitli nedenleri vardır.Bazı insanlar dini ve ruhani sebeplerle piercing yaptırırken , bazıları ise kendilerini daha iyi ifade etmek için ya da cinsel hazzı arttırmak için piercing yaptırabilirler.Bazı piercing çeşitlerinin gençlere uygulanması bir tartışma konusudur.Tartışmalara rağmen bazı insanlar uç formlarda piercingler yaptırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişlerdir.
Günümüzde piercing uygulamaları güvenilir malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Piercing alerjik reaksiyon,enfeksiyon,yaralanma gibi riskler taşıyan bir uygulamadır.Ancak söz konusu riskler hijyenik malzemeler kullanılarak ve de uygulama sonrası gerekli bakım yapılarak en aza indirilmektedir.
Piercing uygulamasının iyileşme süreci ise uygulamanın yapıldığı yere göre değişmektedir.Mesela cinsel organlara yapılan piercing uygulamaları 1 ay gibi bir sürede iyileşebilirken, göbek deliğine yapılan uygulamaların tamamen iyileşmesi 2 yılı bulmaktadır.

Tarihçe
Kısıtlı kaynaklar nedeniyle üzerinde pek durulamayan piercing konusu arkeologlar tarafından bilimsel olarak yeni yeni incelenmeye başlamıştır.Tarihi belgelerde piercingin anlamı ve kullanımıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır.Günümüz belgelerine göre piercing 20 yy’da Doug Malloy tarafımıza sokulmuştur. Malloy’un yazdığı “Body and Genital Piercing in Brief” adlı kitapçığında bazı şehir efsanelerine yer verilmiştir.Mesela Romalı komutanlar pelerinlerini göğüs uçlarına yaptırdıkları piercinglere iliştirirlerdi.