Antalya Dövme Stüdyosu
Güzeli bedende taşıma : dövme
Güzel olanla kurulan ilişki biçimlerinin her birine sanat denir. Sanatçı da güzel olanı belli materyallerle farklı bir düzleme taşıyan kişidir. Bir ressam güzel bir görüntüyü tabloya, bir şair güzel bir duyguyu sözcüklere taşır. Bu anlamda, dövmeci, güzel olanı bedene taşıyan dövme sanatçısının, dövme de, güzel olanın bedende taşınmasını amaçlayan sanatsal bir ilişkinin adıdır.

Diğer birçok sanatın aksine kalıcı dövme, dolaylı değil doğrudan bir ilişki kurar güzelle. Şöyle ki, sözgelimi bir resmi beğenip, onu güzel olarak algıladığınızda yapabileceğiniz tek şey, bu resmin tablosunu alıp evinizdeki duvarlardan birine asmaktır. Bu durum, resimle sadece evde bulunduğunuz zamanlarda bir ilişki içinde olmanızı sağlar. Fakat dövme söz konusu olduğunda, güzel olarak algıladığınız şey, daima bedeninizde bulunan, bedeninizle birlikte taşıdığınız bir motif olarak katılır hayatınıza. Yani, siz neredeyseniz, güzel olan da oradadır. Beden ve ruhu ayrı iki bileşen olarak değil, birbirine paralel ve birbiriyle özdeş iki yapı olarak kavrayan Hollandalı filozof Spinoza, bedenimizin duygusal hallerimizi olumladığı zamanlarda mutluluk gücümüzün arttığını, olumlamadığı zamanlarda da bu gücümüzün azaldığını ve mutsuzluğa sürüklendiğimizi ifade eder. Bu yüzden, mutlu bir hayat yaşayabilmek için, bedenimizi duygularımızı olumlayacak şekilde kullanmaya yönelmemiz gerekmektedir. Gelgelelim, gündelik hayat içinde en çok unuttuğumuz şeydir beden. Hayatımızda olup biten her şey bedenimiz üzerinde gerçekleşiyor olmasına rağmen, biz kendimizi daha çok bir zihin, bir ruh, bir düşünce olarak kavrama yanılgısına düşeriz. Oysaki biz denen şey, öncelikle ve esas olarak bir bedenden başka bir şey değildir. İşte dövme de böyle bir anlayışın üzerine kurulu olan bir sanattır. 2011 yılında Antalya dövme dünyasına katılan Apollon Tattoo & Body Piercing Stüdyosu da bu anlayışı benimsediğini vurgulamak için ismini Eski Yunan mitolojisinde sanat tanrısı anlamına gelen Apollon’dan almıştır. Bilindiği gibi tattoo sözcüğü dünyadaki birçok dile Tahiti dilinden geçmiş olan Türkçedeki dövme sözcüğünün karşılığıdır. Artık bir yapı olarak dilimize kazınmış olan Body Piercing terimi ise bedene belli bir takının sabitlenmesi etkinliğini ifade eder. Elbette, söz konusu olan bedenin bir malzeme olarak kullanıldığı bir sanatsa, duruma sadece sanat üzerinden bakmak yetersiz kaçacaktır. Çünkü dövmeci, dövme denen şeyi bir sanat olarak icra edebilmek için belli bir sağlık birikimine de sahip olmalıdır. Bu anlamda, dövme yapımında kullanılan materyal ve malzemelerin hijyeni büyük önem taşır. Nitekim, hijyenik titizlik gösterilmeden yapılan dövme, bir sanat olarak değil bir hastalık olarak taşınır bedende. İşte, Apollon Tattoo & Body Piercing Stüdyosu, Antalya dövmeci denince akla pek de gelmeyen dövme sanatını hem tüm hijjen koşullarına büyük bir titizlikle sadık kalarak, hem de dövme sanatının gerektirdiği hüneri bünyesinde barındırarak Antalya dövme dünyası içindeki yerini almıştır. Stüdyomuzu Antalya’da kurduk. Çünkü dövmenin çoklukla zannedildiği gibi, yazlık semtlerin eğlence kültürü içinde yer alan bir figür ve dövmecinin de mevsimlik bir işçi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü inanmaktayız ki, dövme Antalya gibi kentlerde de varolmuştur. Dövmeci Antalya gibi kentlerde de daima varolacaktır. Çünkü dövme de her sanat gibi yertsiz ve yurtsuzdur. Bu anlamda, Türkiye’de dövmeci olmayı bir meslek statüsüne taşımada, dövme sanatının ve dövmeci kimliğinin yasallaşması yolunda büyük çabalar sarf eden birkaç isimden biri olan Hakan Özyakup tarafından kurulan Apollon Tattoo & Body Piercing Stüdyosu, güzel olarak algıladıklarınızı bedeninizde taşıyabilmek ve bedeninizi duygularınızla olumlu bir bütün haline dönüştürebilmek için, dövme denince sadece Ankara özelinde başvurabileceğiniz bir adres değil, dövme ya da tattoo söz konusu olduğunda tüm Türkiye’de başvurabileceğiniz en önemli birkaç adresten birisidir.